از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

لیست پروژه های انجام شدهاز جمله پروژه های انجام شده توسط گروه فراسازان نوین می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد:

 • اجرای سیستم مرکزی پروژ]آبسار(سپاهانشهر)
 • نگهداری سیستم مرکزی پروژه استخر آبسار (سپاهانشهر)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه کوه نور
 • اجرای تاسیسات مکانیکی 215 واحد مسکونی شزرکت تعاونی مسکن لشگر 14
 • اجرای سیستم سرمایش مرکزی ساختمان اداری سازمان تامین اجتماعی شهرستان بم
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و مرکزی کارخانه رنگ ملیح ، شهرک صنعتی مورچه خورت
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی هتل آسمان
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی پروژه اطیائ درمانگران
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی برج های سپهر
 • اجرایسیستم تاسیسات الکتریکی برج صادرات (خ ملاصدرا)
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی مرکز تحقیقات فولاد مبارکه
 • اجرای تاسیسا مکانیکی پروژه مسکونی برج اطلس ( خانه اصفهان)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی فاطیما(کاوه)
 • نگهداری سیستم مرکزی و استخر پروژه مسکونی پرنیا(کاوه)
 • اجرای سیستم مرکزی و استخر پروژه مسکونی هخامنش (جابر انصاری)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم مرکزی بازار بزرگ حکیم
 • اجرای سیستم سرمایشی- گرمایشی مرکزی استخر پروژه مسکونی امین (خانه اصفهان )
 • نگهداری سیستم سرماشی- گرمایشی مرکزی و استخر پروژه مسکونی امین (خانه اصفهان)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی- گرمایشی مرکزی بیمارستان امام خمینی سمیرم
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی-گرمایشی مرکزی بیمارستان دندانپزشکی افضل(احمدآباد)
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی- گرمایشیمرکزی بهداشت و درمان ضد سالک برخوردارو میمه
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی -گرمایشی مرکزی بیمارستان و بهداشت و درمان بادرود نطنز
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی پروژه 348واحدی (شهیدکشوری)
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی پروژ] سرآمد 500 واحدی (شهید کشوری)
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی پروژهآموزش و پرورش 475 واحدی (پل تمدن)
 • اجرای سیستم الکتریکی پروژه سنگ بتن 224 واحدی (شهید کشوری)
 • اجرای سیستم تاسیسات الکتریکی استخر بهار(نقاشی)
 • اجرای سیستم تاسسات الکتریکی استخر قو (شاهین شهر)
 • اجرای سیسیتم تاسیسات الکتریکی استخر بزرگ نجف آباد
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی- گرمایشی مکزی شهرداری 11
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم سرمایشی- گرمایشی مرکزی و استخر پروژه هنری
 • اجرای سیستم سرمایشی گرمایشی مرکزی پروژه روغنی
 • اجرای پمپخانه و سستم تحت فشار مرکزی حوزه علمیه در 4 فاز
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم گرمایشی مرکزی و استخر پروه کوشک
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم گرمایشی مرکزی پروژه مدرسه امام سجاد
  • احداث  ساختمان های MHK روشن دشت در 60 واحد که مربوط به شرکت فراسازان آب و دما می باشد.

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
 • کل بازدید : 789473
 • بازدید امروز : 125
 • بازدید دیروز : 218
 • بازدید این ماه : 5487
 • آخرین بازدید : سه شنبه 8 آذر 1401 (16:56) ب.ظ
1401 آذر
سه شنبه
8