وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

طراحی سونا

روند استحمام سونا :
استفاده متناوب از هوای گرم و خشک، جریانی از بخارآب تمیز که با فاصله زمانی 5تا7دقیقه تولید می شود. حمام سونا با استفاده از آب سرد در میان وقفه های  استفاده از بخار گرم و بعد از آن ماساژ و استراحت تکمیل می گردد.
ساختار:
معمولاً از قطعات چوبی ساخته می شود. دیوارهای سونا باید به خوبی عایق کاری شده باشد زیرا در زمستان اختلاف دما بین هوای بیرون سونا و داخل آن به بیش از 100درجه می رسد. فضای استحمام حتی الامکان کوچک انتخاب می شود، مساحت آن کمتر یا مساوی 16مترمربع می باشد. برای کاهش دادن تشعشع گرما در روی سقف و دیوارها، پوشش آنها را از جنس چوب تیره رنگ انتخاب می کنند فقط هم از چوب استفاده نمی کنند. تخت های شبکه ای ( جهت گردش هوا ) با ارتفاع های مختلف برای نشستن و دراز کشیدن ( به صورت راحت ) ساخته می شود.


چوب سونا:
هر چوبي براي سونا مناسب نيست وكيفيت چوب به لحاظ ساختار سلولي اهميت زيادي دارد هرچه ساختار سلولي چوبي محكمتر (فشرده تر) باشد بهتر مي تواند گرما را در خود ذخيره كند ، از جمله چوب صنوبر قطبي كه مي تواند دماي 120 درجه سانتيگراد را به مدت 7 ساعت در خود ذخيره كند.در اغلب سوناها از چوب كاج ، توس يا  غان استفاده مي شود.


نيمكت هاي سونا:
نيمكتهاي سونا را بايد از تخته هاي باريك چوب كه به فاصله 1تا1/5 سانتي متري از هم قرار دارند بسازيم تا هوا بتواند جريان پيدا كند.بنابر ميزان جايي كه در اختيار داريم بايد2 تا3 نيمكت را به شكل پله اي نصب نمائيم.طول نيمكتها تقريبا 200 سانتيمترو عرض آنها60 سانتيمتر مي باشد.اگر سونا دو طبقه است بايد فاصله نيمكتها 50 سانتيمتر بوده واگر سوناي سه طبقه داريم فاصله پله ها را 33 سانتي متر در نظر ميگيريم و در نهايت فاصله نيمكت بالايي تا سقف 100 سانتي متر در نظر گرفته شود.

براي محاسبه سوناي خشك به ترتيب زير عمل مي كنيم:
1-     ابتدا كل مساحت جانبي اتاق را محاسبه كرده و از فرمول(Q1=AU(
T2-T1مقدار انتقال حرارت جداره ها را با احتساب 10% ضريب اطمينان محاسبه مي كنيم.

ساير مقادير فرمول برابر است با:
T1=70دماي خارج (درجه فارنهايت)
212 =T2 دماي داخل(درجه فارنهايت)

ضريب كلي انتقال حرارت با توجه به ضخامت وجنس مصالح متعارف بكار رفته در جداره برابر است با:
(U=0.1(BTU/h.F.ft2

2-     در سوناي خشك تعداد دفعات تعويض هوا ناشي از بازوبسته شدن درب را برابرn=10 در نظر گرفته وبا استفاده از فرمول زير تلفات حرارتي مربوطه را محاسبه مي كنيم:
(Q2=V×n×0.0749×0.241×(T2-T1
T1=70دماي خارج(درجه فارنهايت)
212=T2 دماي داخل (درجه فارنهايت)
V ft3 =حجم اتاق

كل سطح خارجي اتاق برابر است با:
4×3×2=24m2
36m2=6×3×2
48m2=6×4×2

بنابراين كل سطح اتاق 108 متر مربع بدست مي آيد.
(Q1=AU(T2-T1)=108×10/76×0.1×(212-70)=16501(Btu/h

ومقدار Q2 برابراست با:
(Q2=V×n×0.0749×0.241×(T2-T1) =65202(Btu/h

و قدرت حرارتي كوره برابر است با:
(Q= Q1+ Q2=65202+16501=81703(Btu/h

 
بازدید : 5112 29 شهريور 1390 ساعت 10:45 ق.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 789496
  • بازدید امروز : 148
  • بازدید دیروز : 218
  • بازدید این ماه : 5510
  • آخرین بازدید : سه شنبه 8 آذر 1401 (17:40) ب.ظ
1401 آذر
سه شنبه
8