شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

طراحی تاسیسات گازرسانی


کدها واستانداردها:
عملیات مهندسی وتعیین ویژگی های مواد خطوط لوله مطابق با استانداردهای مربوطه انجام می شود می باشد استاندارها عبارتند از:
·    American Petroleum Institute-API
·    American National Standards Institute -ANSI
·    American Society of Mechanical Engineers -ASME
·    International Organization for Standardization-ISO
·    Occupational Safety and Health Administration-OSHA
·    National Association of Corrosion Engineers-NACE
 
طراحي خط لوله در دو بخش زير انجام مي پذيرد:
·    طراحی هیدرولیکی
·    طراحی   مکانیکی
 
اطلاعات کلی برای طراحی هیدرولیکی خطوط لوله گاز:
·    دمای زمین در مسیر خط لوله مدفون شده
·    دماي محيط
·    فشار تزريقي ورودي
·    دماي وروردي گاز
·    ضریب هدایت حرارتی خاک
·    سرعت سيال
·    اطلاعات مسير خط لوله (ارتفاع وشيب و..)
·    زبری داخلی لوله
·    ترکیب شیمیایی گاز وسایر محصولات
·    طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا
·    دبی جریان
·    ضریب کارکرد برای دبی طراحی
·    ماکزیمم سرعت سیال

اطلاعات کلی برای طراحی مكانيكي خطوط لوله گاز:
·         آناليز تنش خط لوله
·         پايداري سازه اي
·         طراحي براساس معيار زلزله
·         آنكورينگ خطوط لوله
·         دقت در طراحي خطوط لوله در تقاطع بارودخانه ها ومسيل هاجاده ها وراه آهن
·         كنترل نيروهاي شناوري
·         Piggableبودن
·         كنترل فرسايش در داخل لوله
·         حفاظت كاتدي سطح لوله
·         انتخاب مواد مناسب
·          انتخاب valveهاي مناسب
·         دقت در طراحي اتصالات ودرز جوش ها
بازدید : 8254 19 مرداد 1390 ساعت 11:42 ق.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 681379
  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 198
  • بازدید این ماه : 8258
  • آخرین بازدید : چهارشنبه 7 مهر 1400 (05:06) ق.ظ
1400 مهر
چهارشنبه
7