در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

طراحی تاسیسات گازرسانی


کدها واستانداردها:
عملیات مهندسی وتعیین ویژگی های مواد خطوط لوله مطابق با استانداردهای مربوطه انجام می شود می باشد استاندارها عبارتند از:
·    American Petroleum Institute-API
·    American National Standards Institute -ANSI
·    American Society of Mechanical Engineers -ASME
·    International Organization for Standardization-ISO
·    Occupational Safety and Health Administration-OSHA
·    National Association of Corrosion Engineers-NACE
 
طراحي خط لوله در دو بخش زير انجام مي پذيرد:
·    طراحی هیدرولیکی
·    طراحی   مکانیکی
 
اطلاعات کلی برای طراحی هیدرولیکی خطوط لوله گاز:
·    دمای زمین در مسیر خط لوله مدفون شده
·    دماي محيط
·    فشار تزريقي ورودي
·    دماي وروردي گاز
·    ضریب هدایت حرارتی خاک
·    سرعت سيال
·    اطلاعات مسير خط لوله (ارتفاع وشيب و..)
·    زبری داخلی لوله
·    ترکیب شیمیایی گاز وسایر محصولات
·    طول خط لوله وارتفاع از سطح دریا
·    دبی جریان
·    ضریب کارکرد برای دبی طراحی
·    ماکزیمم سرعت سیال

اطلاعات کلی برای طراحی مكانيكي خطوط لوله گاز:
·         آناليز تنش خط لوله
·         پايداري سازه اي
·         طراحي براساس معيار زلزله
·         آنكورينگ خطوط لوله
·         دقت در طراحي خطوط لوله در تقاطع بارودخانه ها ومسيل هاجاده ها وراه آهن
·         كنترل نيروهاي شناوري
·         Piggableبودن
·         كنترل فرسايش در داخل لوله
·         حفاظت كاتدي سطح لوله
·         انتخاب مواد مناسب
·          انتخاب valveهاي مناسب
·         دقت در طراحي اتصالات ودرز جوش ها
بازدید : 8782 19 مرداد 1390 ساعت 11:42 ق.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 789498
  • بازدید امروز : 150
  • بازدید دیروز : 218
  • بازدید این ماه : 5512
  • آخرین بازدید : سه شنبه 8 آذر 1401 (17:48) ب.ظ
1401 آذر
سه شنبه
8