از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

تبدیل واحدها

 طول
يک اينچ=0.08333 فوت = 0.02540 متر = 2.540 سانتي متر
يک فوت= 12 اينچ = 0.3048 متر = 0.3333يارد
يک مايل = 5280 فوت = 1609 متر = 1.609 کيلومتر

سطح
يک اينچ مربع = 6.452 سانتي متر مربع = 64516 ميلي متر مربع
يک فوت مربع = 0.0929 متر مربع = 929 سانتي متر مربع
يک اکر = 43560 فوت مربع = 4047 متر مربع = 0.04047 هکتار = 0.004047 کيلومتر مربع
يک مايل مربع =ئ 640 اکر = 2.590 کيلومتر مربع

حجم
يک اينچ مکعب = 16.387 سانتي مترمکعب = 2-^10*1.639 ليتر = -3^10*4.326 گالن آمريکايي
يک فوت مکعب = -2^10*2.832 متر مکعب = 7.477 گالن امريکايي = 28.320 ليتر = -5^10*2.295 اکر - فوت
يک مايل مکعب = 4.167 کيلومتر مکعب = 9^10*4.167 متر مکعب = 6^10*3.378 اکر - فوت

جرم
يک پوند = 453.59 گرم = -1^10*4.536 کيلوگرم

فشار
يک پوند بر اينچ مربع = 3^10*6.895 نيوتن بر متر مربع = 0.0703 کيلوگرم بر سانتي متر مربع = 0.0680 اتمسفر
يک اتمسفر = 1.013 بار = 5^10*1.013 نيوتن بر متر مربع = 1.033 کيلوگرم بر سانتي متر مربع = 16.70PSI

سرعت و هدايت هيدروليکي
يک فوت بر ثانيه = 0.3048 متر بر ثانيه = 3^10*26.3347 متر در روز= 3^10*43.1902 اينچ بر ساعت = 3^10*645.7627 گالن آمريکايي در روز بر فوت مربع
يک گالن آمريکايي در روز بر فوت مربع= 2-^10*4.078 متر در روز = 7-^10*4.720 متر بر ثانيه

قابليت انتقال
يک فوت بر ثانيه = 2-^10*9.290 متر مربع بر ثانيه = 1-^10*802.625متر مربع در روز = 86400 فوت مربع در روز = 6461.3808 گالن در روز در فوت
يک گالن آمريکايي در روز فوت = 2-^10*1.242 متر مربع در روز = 7-^10*1.438 متر مربع در ثانيه

دبي
يک فوت مکعب بر ثانيه = 0.02832 متر مکعب بر ثانيه = 28.32 ليتر بر ثانيه = 2446.848 متر مکعب در روز = 448.874 گالن در دقيقه = 5^10*6.464 گالن در روز
 
بازدید : 32294 12 مرداد 1390 ساعت 01:37 ب.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 806656
  • بازدید امروز : 268
  • بازدید دیروز : 230
  • بازدید این ماه : 1925
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 20 بهمن 1401 (12:40) ب.ظ
1401 بهمن
پنجشنبه
20