آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است
آیا تاکنون به تاسیسات ساختمان به عنوان قلب تپنده آن توجه کرده اید؟

طراحی آبرسانی سرد و گرم

طراحی  شبكه آب رساني

يك شبكه آبرساني عبارت است از مجموعه اي وسيع از يك سري لوله كه به وسيله اتصالاتي نظير سه راهي،زانويي،تبديل و... به هم متصل مي شوند،به طوري كه با ورود آب از يك نقطه،از نقاط ديگر قابل برداشت باشد.
طراحي يك شبكه آبرساني مستلزم انتخاب قطر مناسب جهت هر يك از لوله هاي شبكه است.اين انتخاب بايد به گونه اي باشد كه كليه پارامتر هاي مهم شبكه از قبيل فشار،سرعت و ... در محدوده مشخص برآورده گردند.
به طور كلي در محاسبات مربوط به حلقه هاي يك شبكه آبرساني دو تيپ مختلف از معادلات مورد استفاده قرار مي گيرند.
1- معادلات پيوستگي جريان
2- معادلات انرژي
اساس معادلات پيوستگي جريان بر اين اصل استوار است كه دبي ورودي يك گره بايد با دبي خروجي از آن برابر باشد.اساس معادلات انرژي نيز بر اين اصل استوار است كه جمع جبري افت فشار هاي خالص نظير ارتفاع براي هر حلقه از شبكه بايد برابر صفر باشد.
با توجه به توضيحات فوق مي توان نتيجه گرفت كه:
1- براي هر گره از شبكه و به منظور متوازن نمودن مقادير فشار مربوط به آن مي توان يك معادله پيوستگي نوشت.
2- براي هر حلقه از شبكه و به منظور متوازن نمودن مقادير فشار مربوط به آن ميتوان يك معادله انرژي نوشت.
  معادلات اساسي كه در طراحي شبكه آبرساني كاربرد دارند،  معادلات دارسي ويسباخ و هيزن ويليامز و برنولي مي باشد.
 
 
 
 
بازدید : 6180 12 مرداد 1390 ساعت 11:08 ق.ظ

برگزاری دوره های کاربردی
شبیه سازی نقشه های دو بعدی  
نظرسنجی
شما از چه قشری هستید؟
آمار بازدید
  • کل بازدید : 806632
  • بازدید امروز : 244
  • بازدید دیروز : 230
  • بازدید این ماه : 1901
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 20 بهمن 1401 (11:44) ق.ظ
1401 بهمن
پنجشنبه
20