اجرای استخر

16 شهريور 1390 ساعت 11:55 ق.ظ
مراحل اجراي استخر:
1- خاکبرداری وتراز سطح خاک:در این مرحله باید دقت شود تا حداقل کف موتور خانه هم تراز با نقطه عمیق استخر باشد تا عملیات آبرسانی ،تصفیه و... به سهولت امکان پذیر باشد.
2- خاک توسط غلتک های سبک وسنگین کوبیده میشود (در لایه های 15 سانتی متری) وشیب وعمق لازم در بخش های مختلف استخر در این قسمت لحاظ می شود.
3- آزمایش تراکم خاک(تعیین مقاومت خاک)
4- در مرحله بعد بتن مگر به ضخامت 10 سانتی متر و با عیار 200-250 اضافه میشود.
5- بسته مقتضیات قالب بندی به روش فلزی (یک طرفه یا دو طرفه) صورت می گیرد ومرحله اولیه آن یعنی دیوار چینی اولیه انجام می پذیرد.
6- شبکه مش کف وجداره ها جا گذاری می شود.
7- لوله های تاسیساتی نصب می شوند.
8- واتر استاپ میان درز بتن قدیم و جدید قرار میگیرد.
9- بتن کف با عیار 400 و با افزودنی های لازم افزوده میشود.
10- قالب بیرونی دیوار ها کار گذاشته می شود و بتن دیوار ها ریخته میشود.
11- ملات ماسه سیمان افزوده میشود سپس با موادی به نام مالتی واتر پروف آب بندی میشود و سرامیک کاری در مرحله نهایی صورت می گیرد.

آب استخر به طور کلی سه روند را طی میکند:
1. تصفیه
2.گرم کردن
3.کلر زنی

تصفیه:
آب را از دو سطح جدا می کنند 1.نقطه عمیق استخر 2.از روی سطح آب. این اب ها(اسکیمرها) توسط کالکتورها به موتورخانه میروند.(پیشنهاد می شود اسکیمرها مقابل فوت کننده ها قرار گیرند)
آب به کمک نیروی ثقل خود در موتور خانه وارد موگیر می شود(مخزن هایی که در آنها سیلیس دانه بندی وجود دارد)

گرم کردن:
این مبدل ها مشابه منابع دو جداره هستند.(در همین مرحله کلر زنی می تواند انجام شود)
در سیستم سه boiler  وجود دارد یک عدد رزرو و دو عدد در مدار.
جنس آنها یا چدنی است یا فولادی است سیکل آب گرم تولیدی وارد سه بخش میشود.
1-  مبدل های حرارتی استخر
2- مبدل های حرارتی جگوزی
3- شوفازها

کلر زنی:
1- دستی : دستی:آب توسط آب نگهدارها نمونه برداری می شود وبا استفاده از کیت کلر سنجی میزان کلر لازم تعیین میشود.

2- ماشینی : کلریناتورها دستگاههای کلر زنی هستند که دارای حس گر هایی می باشند که میزان کلر آب را در دز مناسب حفظ می کنند.اخیرا از سیستم های ازن زن برای تصفیه آب استفاده میشود.(قیمت این دستگاه ها بالاست اما هزینه نگهداری پا ئین است)
ازن ،کلر،کلرو سدیم،کلرو کلسیم و... عمده ترین مواد رایج برای تصفیه آب میباشند.آب باید مقداری کلر داشته باشد.