تبدیل واحدها

12 مرداد 1390 ساعت 01:37 ب.ظ
 طول
يک اينچ=0.08333 فوت = 0.02540 متر = 2.540 سانتي متر
يک فوت= 12 اينچ = 0.3048 متر = 0.3333يارد
يک مايل = 5280 فوت = 1609 متر = 1.609 کيلومتر

سطح
يک اينچ مربع = 6.452 سانتي متر مربع = 64516 ميلي متر مربع
يک فوت مربع = 0.0929 متر مربع = 929 سانتي متر مربع
يک اکر = 43560 فوت مربع = 4047 متر مربع = 0.04047 هکتار = 0.004047 کيلومتر مربع
يک مايل مربع =ئ 640 اکر = 2.590 کيلومتر مربع

حجم
يک اينچ مکعب = 16.387 سانتي مترمکعب = 2-^10*1.639 ليتر = -3^10*4.326 گالن آمريکايي
يک فوت مکعب = -2^10*2.832 متر مکعب = 7.477 گالن امريکايي = 28.320 ليتر = -5^10*2.295 اکر - فوت
يک مايل مکعب = 4.167 کيلومتر مکعب = 9^10*4.167 متر مکعب = 6^10*3.378 اکر - فوت

جرم
يک پوند = 453.59 گرم = -1^10*4.536 کيلوگرم

فشار
يک پوند بر اينچ مربع = 3^10*6.895 نيوتن بر متر مربع = 0.0703 کيلوگرم بر سانتي متر مربع = 0.0680 اتمسفر
يک اتمسفر = 1.013 بار = 5^10*1.013 نيوتن بر متر مربع = 1.033 کيلوگرم بر سانتي متر مربع = 16.70PSI

سرعت و هدايت هيدروليکي
يک فوت بر ثانيه = 0.3048 متر بر ثانيه = 3^10*26.3347 متر در روز= 3^10*43.1902 اينچ بر ساعت = 3^10*645.7627 گالن آمريکايي در روز بر فوت مربع
يک گالن آمريکايي در روز بر فوت مربع= 2-^10*4.078 متر در روز = 7-^10*4.720 متر بر ثانيه

قابليت انتقال
يک فوت بر ثانيه = 2-^10*9.290 متر مربع بر ثانيه = 1-^10*802.625متر مربع در روز = 86400 فوت مربع در روز = 6461.3808 گالن در روز در فوت
يک گالن آمريکايي در روز فوت = 2-^10*1.242 متر مربع در روز = 7-^10*1.438 متر مربع در ثانيه

دبي
يک فوت مکعب بر ثانيه = 0.02832 متر مکعب بر ثانيه = 28.32 ليتر بر ثانيه = 2446.848 متر مکعب در روز = 448.874 گالن در دقيقه = 5^10*6.464 گالن در روز