اجرای سیستم آبرسانی سرد و گرم

12 مرداد 1390 ساعت 11:09 ق.ظ
 
سیستم آبرسانی سنتی

در لوله كشي به روش سنتي با استفاده از شبكه موازي لوله سرد و گرم در طول مسير مورد نياز حركت نموده و در نقاط مصرف از شبكه انشعاب گرفته مي شود.
در سيستم سنتي سعي ميگردد با بالا بردن قطر لوله ها مشكلاتی را در این سیستم کاهش دهد.  بدليل خروجي هاي زياد ميزان استفاده از اتصالات زياد مي شود و استفاده زياد از اتصالات ضريب اطمينان آب بندي در طول زمان كاهش و پرت لوله افزايش مي يابد.
در صورت بروز مشكل و يا نشتي در شبكه عيب يابي و مشخص نمودن مكان نشتي به آســـــــــاني امكان پذير نبوده و مستلزم ايجاد خسارتهاي زياد مي باشد.

 
    سیستم لوله کشی  جعبه مرکزی ( کلکتوری )
 
  
 
 
این سيستم لوله کشي که در اروپا وآمريکا بسيار رايج مي باشد داراي خصوصیات ويژه‌اي است که آنرا به مطمئن ترين سيستم لوله کشي به علت خواص زير تبديل کرده است:
 1.   ضريب نشتي حداقل به علت عدم استفاده از اتصالات در طول مسير لوله کشی- اتصال ابتدا: درون جعبه مرکزی- کلکتور و اتصال انتها: زانوي پشت شير
2.    عدم کاهش افت فشار به علت وجود کلکتور در همزماني مصرف و‌‌ حداقل اتصالات
3.    کنترل مرکزي و يگانه به علت وجود جعبه مرکزي
4.   تعمير ونگهداري آسان به علت در دسترس بودن
5.   کاهش کف سازی و عدم تداخل لوله ها مانند سيستم سنتی لوله کشی